Ingen programvareinstallasjon er nødvendig, sider lages og funksjoner tilpasses gjennom nettleseren.
<<..Tilbake
» INGEN EKSTRA PROGRAMVARE ER NØDVENDIG
Redigering og oppdatering av hjemmesidene gjøres ved hjelp av Internet Explorer.
Man trenger ikke anskaffe annet programvare for utvikling av hjemmesider, og trenger heller ikke lære opp personalet til å kunne utvikle hjemmesider, programmere eller lignende.
» SPARER KOSTNADENE TIL PROGRAMVARE
Man trenger ikke anskaffe programvare som Dreamweaver, Frontpage, Golive etc.
» PROGRAMVAREN LIGGER PÅ EN WEBSERVER
Det som trengst av programvare for å redigere og publisere hjemmesidene, ligger på en webserver som er tilgjengelig gjennom Internett. Alle oppgraderinger og lisenser tar vi oss av.
<<..Tilbake Bestill Firmasider nå..>>