Firmasider kan gi deg en kombinasjon av internett, intranett og ekstranett gjennom den samme løsningen.
<<..Tilbake
» TILGANGSKONTROLL - PÅLOGGING TIL SIDER
Man kan definere et utall brukere og brukergrupper. Disse kan igjen knyttes til sider eller artikler som krever pålogging for å vises. På den måten kan man lage sider og informasjon som kun er tilgjengelig for leverandører, kunder, forhandlere, tilsette, eller hvilken som helst kunde- eller brukergruppe.
<<..Tilbake Bestill Firmasider nå..>>